Skaitmeninės kolekcijos

Gromota łyuszonu uz guda Diwa Kunga ikszan tryadibas winiga, wyssu swatokas Jumprawas Maryas. Un Diwa Swatu : Ar dzismiem un eysu Katoliszku mocieybu diel waiadzieybas Łatwiszu iz drukawota

- %