Skaitmeninės kolekcijos

Parads lejdz kotram wyssy baznieckungi archi-dyecezyas Mohilewskos, bidriejgâ skajtiejszonâ poteru, ar tyciejgim laudim kas nedielas un Gods-swadinies pawini ir sadarejt

- %