Skaitmeninės kolekcijos

„Klisza litografji, przedstawiającej Joachima Lelewela, a ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie..." [Stiklo negatyvas]

- %