Skaitmeninės kolekcijos

nuog uźgimima Wieszpaties 1859 : metu paprastunju, turenćziun 365 dienas. Metaj 12 nuog pirmoja Kalendoriaus Ziamajtiszkaj iszduota 1846 m

- %