Skaitmeninės kolekcijos

Wypis z Xiąg Grodzkich Pottu Brasła[wskiego]. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]

- %