Skaitmeninės kolekcijos

„От Мартина княжати Кгедройтского на Виденисках старосты...". [Šaukimas į Ukmergės pilies teismą]

- %