Skaitmeninės kolekcijos

Transakta wieczyste i procederowe Domowi Kopciow na Majątki Peliszę i Oknisty w Pttcie Wiłkomierskim słuźące

- %