Skaitmeninės kolekcijos

„На враде грском кгродском Вилкомирском...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]

- %