Skaitmeninės kolekcijos

SPIEGEL DER ZEE-VAERT, vande Nauigatie der VVestersche Zee : [atlasas] : Innehoudende alle Custen van Franckrijck, Spaignen, ende t´principaelste deel van Englandt, in diversche Zee-Caerten begrepen, met denghebruycke van dien, Nu met grooter [...]

Loading...