Skaitmeninės kolekcijos

Remonstratia Interessu P. Symona Rudzianskiego Raycy Maydeburyey Kieydan[skiey] Z Wlmznym IEomoscią Panem Tyzynhauzem Starostą Kupiskim

- %