Skaitmeninės kolekcijos

Laiškai (3) Slavinskiui (do ... Sławinskiego Dozorcy Jurydyki Wilenskiey XJM MP), Aleksandrui Estkai (Alexandra Estki Podczaszego Braclawskiego) ir Jonui Duševskiui (Jana Duszewskiego)

- %