Skaitmeninės kolekcijos

„August Wtory z Bozey Łaski krol Polski, Wielki Xiązę Litewski..."

- %