Skaitmeninės kolekcijos

Laiškas Ašmenos klebonui, Vilniaus kanauninkui Mikalojui Išorai (Nicolao Iszora)

Loading...