Skaitmeninės kolekcijos

Stanislaus VI Radziwil ... dux in Olyka, Nieswiez et Kleck ... princeps in Szydlowiec etc ... Nicolai Faustini ... et Barbaræ Zawiszanka ... filius ... Natus ... 1722 [137]

- %