Skaitmeninės kolekcijos

Nicolaus XI Christophorus Radziwil, dux in Olyka, Nieswiez et Kleck, princeps in Mir, Szydlowiec Kroze et Biala ... Stanislai II Pii dicti ... et Mariannæ Myszczanka ... Radiviliorum ... filius ... Natus 1589. [Obiit] ... 1614 [87]

- %