Skaitmeninės kolekcijos

Marianna de Warkowicz Myszczanka ... Michaelis de Warkowicz Myszka ... ex ... Heduige Zbaska filia. Stanislai II Radivilii, dicti Pii ... consors ... Nata a. 1563. Denata 1600 ... [84]

- %