Skaitmeninės kolekcijos

Michał Kleofas książe z Kozielska Ogiński. Ostatni Podskarbi W.X. Litewskiego Ur. 1765-1833 = Michel Cleopas prince de Kozielsk Ogiński, Dernier Grand Trésorier Duché de Lithuanie né 1765-1833

- %