Skaitmeninės kolekcijos

„Nayasnieyszy Krolu Panie moy Miłosciwy...“ [Laiškas karaliui Stanislovui Augustui Poniatovskiui]

- %