Skaitmeninės kolekcijos

„Миколай Лев Соломерецкий подкоморы повету Пинского...". [Šaukimas į Pinsko pakamario teismą]

- %