Skaitmeninės kolekcijos

„Junij 27 wydałem ex Archivo W Jurewiczowi Komornikowi mappę Walkiewicz..."

- %