Skaitmeninės kolekcijos

Excerpt z Rewizyi Roku 1770 Folwarku Odynowskiego uczynioney Pu Rawskiemu Administratorowi do wybrania czynszow wypisany y oddany. [Valstiečių sąrašas]

- %