Skaitmeninės kolekcijos

„Mowa druga J. O. Xcia Jmci Pana Sołyka Biskupa Krakowskiego Xiąźencia Siewierskiego na Seym[ie] Ordynaryinym Warszawskim..."

- %