Skaitmeninės kolekcijos

„Jasnie Oswiecony Xiąźę Jmci Prymas źąda y prosi o zdanie Przeswiętnego Senatu, tu w Warszawie przytomnego...".[Vyskupo Kajetono Soltyko raštas Senatui]

- %