Skaitmeninės kolekcijos

„Ja Mikołaj Zalieski wozny powiatu Wilenskiego...". [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]

- %