Skaitmeninės kolekcijos

„List odemnie Marcyana Oginskiego z Kozielska Krayczego WXLit...". [Pakvitavimas]

- %