Skaitmeninės kolekcijos

„Mikołaj Chrzysztoph Radziwiłł Xze na Ołyce...". [Vilniaus Šv. Jono bažnyčios bylos su Vilniaus m. pavaivadžiais dokumentai]

- %