Skaitmeninės kolekcijos

„Nicolaus Stephanowicz Pac...Episcopus...". [Baltramiejaus Ladziko testamentas]

- %