Skaitmeninės kolekcijos

„Z Rozkazu Jaśnie Wielmoźnego Jmść Xiędza Kaspra Kolumny Cieciszowskiego Metropolity Arcy Biskupa Rzymsko-Katolickich Kosciołow w Rosyi...". [Vizitatoriaus pranešimas apie Morozovičių parapijos bažnyčią]

- %