Skaitmeninės kolekcijos

„Z Rozkazu Jaśnie Wielmoźnego Jmść Xiędza Kaspra Kolumny Cieciszowskiego Metropolity Arcy Biskupa Rzymsko-Katolickich Kosciolow w Rosyi...". [Vizitatoriaus pranešimas apie Bresto augustinų vienuolyno bažnyčią]

- %