Skaitmeninės kolekcijos

„Указ Его Императорскаго Величества...".[Vilniaus augustinų vienuolyno bylos dėl pinigų dokumentai]

- %