Skaitmeninės kolekcijos

„Wiadomość uczyniona wiele w Parafij Brunowiskiey Roku 1812 Nowo Narodzonych..."

- %