Skaitmeninės kolekcijos

Widimus z Xiąg Magdeburskich Mieyskich Lidzkich Spraw wieczystych. [Garantijos raštas]

- %