Skaitmeninės kolekcijos

„Miedzy Jeymoscią Panią Katarzyną Tertii voti Radwanską wdową...". [Sutartis dėl kraičio skyrimo]

- %