Skaitmeninės kolekcijos

„Dekret Copiarum Spraw y Komportacyą nakazuiącey w Sprawie WJ Pana Jerzego Turnowa Podkomorzego Nadwornego JKmsci oraz dalszych Konkredytorow z Szlachetnym Jerzym Gedeonem Henrykiem Prahllem..."

- %