Skaitmeninės kolekcijos

„Nizczy Sąd Ziemski Pottu Szawelgo...".[Pakvitavimas apie sumokėtą rango mokestį]

- %