Skaitmeninės kolekcijos

„Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Šaukimas į Breslaujos žemės teismą]

- %