Skaitmeninės kolekcijos

Widimus z Xiąg Ziemskich Sądowych Pttu Trockiego. [Bylos dėl Alovės dvaro dokumentai]

- %