Skaitmeninės kolekcijos

„Bydło w Pogwizdowie ad tenorem podania Jmsci Pana Kossowskiego Vicesgerenta Łukowskiego podaje się..."

- %