Skaitmeninės kolekcijos

„Жыкгимонт трерий божью милостью Король Польский..." [Trakų žemės teismo šaukimas]

- %