Skaitmeninės kolekcijos

Świadkowie a Parte Dworu Dubinskiego y od WJmci Pana Warakomskiego Krayczego Czernihowskiego do Kommissyi poddane

- %