Skaitmeninės kolekcijos

Выпис с книг справ враду земского земли Жомойтское. [Pakvitavimas apie Pašilės dvaro išpirkimą]

- %