Skaitmeninės kolekcijos

Jan Chryzostom Dowmant Siesicki Pisarz Ziemski Powiatu Wiłkomierskiego

- %