Skaitmeninės kolekcijos

„Dziesiąty Grosz wniesiony do Kasy Skarbowey przez Kredytorow..."

- %