Skaitmeninės kolekcijos

„Między Jasnie Oswieconemi Stanisławem y Karoliną z Pociejow Xiązętami Radziwiłłami..."

- %