Skaitmeninės kolekcijos

„[Re]gestr dusz opuszczonych 1816 i 1818 w Woytowstwie Eydziatskim..."

- %