Skaitmeninės kolekcijos

„Michał Ogiński marszałek powiatu Brasławskiego..., wiadomo czynię tym moim rewersalnym assekuracyinym... zapisem..."

- %