Skaitmeninės kolekcijos

„August III z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymuiemy tym listem przywilejem..."

- %