Skaitmeninės kolekcijos

„August trzeci z bożey łaski krol Polski, wielki xiąże Litewski... oznaymujemy tym listem przywilejem..."

- %