Skaitmeninės kolekcijos

Thooneel der Steden ende Sterckten van t´ VEREENIGHT NEDERLANDT met d´aengresende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verover door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheleij vande seer Edele [...]

Loading...