Skaitmeninės kolekcijos

„Bogusław Radziwił Xze na Birzach Dubinkach Słucku...“ [Nurodymas dėl Vilijampolės (Wilopole) gyventojų atleidimo nuo mokesčių]

- %